opc_loader

PBM's


Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lawaaiige machines, extreme weersomstandigheden en andere risicovolle handelingen vragen om specifieke, persoonlijke beschermingsmiddelen. Elke categorie heeft op het gebied van kleding, schoeisel en PBM zijn eigen eisenpakket en specifieke kenmerken. Samen met de klant zorgen we ervoor dat we een passend pakket samenstellen die voldoet aan al deze eisen en kenmerken.

Volgens de Arbowetgeving bent u als werkgever verplicht bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar te stellen aan medewerkers die zich tijdens werkzaamheden in risicovolle situaties begeven. BKS bedrijfskleding kan u en uw werknemers hier volledig in voorzien. De PBM in ons assortiment zijn voorzien van een CE-markering waarmee zij voldoen aan Europese richtlijnen.

Waarom PBM's kopen bij ons?

Wij bieden een breed scala aan PBM's aan van topkwaliteit. Onze PBM's zijn ontworpen om uw werknemers te beschermen en hun productiviteit te verbeteren.

Wij bieden ook een breed scala aan diensten om u te helpen bij het kiezen van de juiste PBM's voor uw bedrijf. Onze veiligheidsdeskundigen kunnen u helpen om de juiste PBM's te selecteren voor de specifieke gevaren waarmee uw werknemers worden geconfronteerd.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's.

Dit zijn middelen die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bieden. Bij falen van de bescherming door deze middelen kan een gering en oppervlakkig letsel optreden. Beschermingsmiddelen in deze categorie vallen hebben een CE zelfcertificering. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit deze risicoklasse zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico's.

Dit zijn middelen die niet onder de eerste risicoklasse vallen en waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. Beschermingsmiddelen die in deze categorie vallen zijn gecertificeerd door een bevoegde organisatie. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril en veiligheidshelm.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico's.

Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit de tweede klasse extra eisen worden gesteld, zoals dat het geproduceerd moeten zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem (quality assurance). Beschermingsmiddelen die in deze categorie vallen zijn gecertificeerd door een bevoegde organisatie en moeten verplicht onderhouden worden. Tevens is een opleiding hiervoor verplicht. Tot deze categorie behoren uitsluitend:

  • Ademhalingsbeschermingsapparatuur met filters tegen vaste en vloeibare aërosolen en tegen irriterende, gevaarlijke, giftige of radiotoxische gassen;
  • Ademhalingsapparatuur die de buitenlucht volledig afsluit;
  • Middelen die tijdelijke bescherming kunnen bieden tegen letsels door chemische factoren of tegen ioniserende stralingen;
  • Uitrusting voor werkzaamheden in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van 100 °C of hoger;
  • Uitrusting voor werkzaamheden in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van -50 °C of lager;
  • Middelen die bescherming bieden bij vallen van bepaalde hoogten zoals een harnasgordel;
  • Beschermingsmiddelen tegen elektriciteitsrisico's bij werken bij gevaarlijke spanningen of die isoleren bij hoogspanning.

Het grootste deel van de PBM's in ons assortiment vallen onder de tweede categorie, maar in ons assortiment vind je ook een aantal PBM die onder de eerste en derde categorie vallen.

Vragen over persoonlijke bescherming?

Wil je graag advies over PBM of heb je nog andere vragen over het bestellen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij BKS bedrijfskleding? Dan kun je contact opnemen met ons op tel: 0167 729313, of je kunt mailen naar info@bksgroep.com. Wil je graag persoonlijke beschermingsmiddelen kopen voor alle werknemers? Bij BKS bedrijfkleding kun je ook terecht met al jouw vragen over het aanvragen van offertes.