opc_loader
CrossHatch Bronco Light

CrossHatch

Met de productie en ontwikkeling van een jeanslijn voor de bedrijfskledingmarkt is CrossHatch Performance Wear zich bewust van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en beschikbaarheid van haar producten maar ook van de eisen gesteld op het gebied van sociaal en ecologisch vlak. De producenten van de denim stoffen zowel als producent van onze Jeans voldoen aan deze wettelijk gestelde eisen welke lokaal gelden, en zijn al jaren echte CrossHatch partners. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is aan de orde van de dag.

PRODUCTIE
Onze stoffen en accessoires komen uit verschillende werelddelen. De productie vindt onder andere plaats in landen zoals België, Duitsland, Spanje, Tunesië en Pakistan afhankelijk van marktontwikkelingen en beschikbaarheid. Alle stoffen, en producerende partners zijn gescreend op onze gestelde doelstelling betreft sociale en ecologische -werk en productieomstandigheden en worden bekrachtigd door verschillende instanties.
 

 • ISO op het gebied van milieu en management systemen
 • Ökotex controleert op gevaarlijke stoffen in de textiel die de gezondheid kunnen schaden
 • GRS de Global Recycle Standard welke controle uitoefent op het gerecyclede content in de denim stoffen.
 • REMO inzichtelijk maken van de productie ketting


CODE OF CONDUCT
De wijze waarop en waarmee onze partners worden gescreend en de wettelijke eisen gesteld aan de werkomstandigheden:
 

 • Geen gedwongen arbeid
 • Geen kinderarbeid, medewerkers zijn niet jonger dan 18 jaar oud (15-18 mag een medewerker geen arbeid verrichten wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid)
 • Geen discriminatie, ongeacht ras / kleur / man-vrouw / religie / politieke voorkeur / nationaliteit / afkomst / handicap heb je recht op dezelfde behandeling
 • Het recht om lid te zijn van een arbeidsbond, en als dusdanig niet te worden gediscrimineerd
 • Salaris per week moet minimaal voldoen aan het in het desbetreffende land gestelde basis eis om te kunnen voorzien in je bestaan
 • Maximale werkweek van 48 uur, met een vrije dag. en niet meer dan 12 overuren per week (alleen op vrijwillige basis)
 • Er moet veilige en gezonde werkomstandigheden worden geboden zeker waar de gevaren van desbetreffende industrie bekend is geen enkele vorm van misbruik en intimidatie zal worden geduld


ECOLOGIE EN MILIEU
De collectie van CrossHatch wordt geproduceerd in katoen, een natuurproduct wat 100% afbreekbaar is. We maken voor een groot gedeelte gebruik van Gerecyclede katoen waarbij restproducties en snijverlies hergebruikt worden (Pre-Consumer) en (Post-Consumer) materiaal wat bestaat uit gedragen en geselecteerde spijkerbroeken. Met deze productiewijze hoef je geen of minder gebruik te maken van de natuurlijke bronnen waardoor de ecologische voetafdruk gereduceerd wordt. Je kunt de landbouwgrond gebruiken voor andere doelen zoals voedselteelt, en heb je tevens de meest duurzame vorm van hergebruik.
Tevens werken we samen met denim producenten welke duurzame ontwikkelingen zijn aan
gegaan zoals het toepassen van verfprocessen waar geen of heel weinig water voor nodig is.
Water wat gebruikt wordt in de productieprocessen zuiveren tot drinkbaar water.

Wij verpakken en verzenden onze leveringen in gebruikte en herbruikbare kartonnen dozen.

MISSION
De belangrijkste schakel in de CrossHatch productie bevindt zich in Tunesië, een productie partner welke zich 100% aan CrossHatch heeft verbonden. Brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee maar tevens een perfecte uitdaging het CrossHatch MVO beleid te ontwikkelen en ondersteunen. We beschouwen dit dan ook als onze grootste missie en uitdaging niet alleen te zorgen voor werkgelegenheid maar ook te investeren in een duurzame relatie wat voor sociale zekerheid en stabiliteit zorgt.

Artikel 1 tot 5 (van de 5 artikelen). Resultaat:1
Artikel 1 tot 5 (van de 5 artikelen). Resultaat:1